Muhabir24 Haber – Haberler – Son Dakika Haberleri

Haber ve son dakika haberleri, güncel haberler, magazin, spor ve ekonomideki gelişmeler, yerel ve dünya haberleri Muhabir24.com da'da.

TÜİK uzman yardımcılığı başvurusu nasıl yapılır? Müracaat kuralları neler? TÜİK 50 uzman yardımcısı alacak

‘TÜİK uzman yardımcılığı başvurusu nasıl yapılır?’, ‘TÜİK uzman yardımcısı müracaat kaideleri neler?’ sorularının karşılıkları internette araştırılıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanlığı’ndan yapılan 50 uzman yardımcısı için takım açıldığı duyurusu, devlet memur olmak için fırsat bekleyen vatandaşları heyecanlandırdı. ‘TÜİK uzman yardımcısı iş ilanı’ ile ilgili bilgiler merak ediliyor. İşte ayrıntılar…

TÜİK UZMAN YARDIMCISI IŞÇI ALIMI 2020

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), uzman olarak yetiştirilmek ve merkez teşkilatı ünitelerinde görevlendirilmek üzere 50 uzman yardımcısı istihdam edecek.

Resmi Gazete’de yayımlanan duyuruya nazaran, adaylarda istatistik, iktisat, işletme, maliye, siyaset bilimi ve kamu idaresi, çalışma iktisadı ve sanayi münasebetleri, matematik, bilgisayar yahut yazılım mühendislikleri ile sanayi mühendisliği kısımlarından mezun olma koşulu aranıyor.

TÜİK UZMAN YARDIMCISI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Kelam konusu adayların Aile, Çalışma ve Toplumsal Hizmetler Bakanlığı ve TÜİK’in internet sitelerindeki imtihan duyurusunu inceleyerek, TÜİK Işçi Daire Başkanlığına şahsen yahut posta yoluyla müracaat etmeleri gerekiyor.

AYRINTILI BİLGİLER İÇİN TIKLAYIN

TÜİK UZMAN YARDIMCILIĞI MÜRACAAT KOŞULLARI NELER?

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığından:

MERKEZ TEŞKİLATI ÜNITELERINDE İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU UZMAN YARDIMCISI ALIMI

Türkiye İstatistik Kurumu Uzmanı olarak yetiştirilmek üzere imtihanla, merkez teşkilatına 50 adet Türkiye İstatistik Kurumu Uzman Yardımcısı alınacaktır.

Kaideleri sağlayan adayların, T.C. Aile, Çalışma ve Toplumsal Hizmetler Bakanlığı (Çalışma Genel Müdürlüğü) (ailevecalisma.gov.tr/cgm) ve Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (www.tuik.gov.tr) internet sitelerinde bulunan imtihan duyurusunu inceleyerek, müracaatlarım Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı, Işçi Daire Başkanlığı Devlet Mah. Necatibey Cad. No: 114 06420 Çankaya/ANKARA adresine şahsen yahut posta yoluyla yapmaları gerekmektedir.

1- GİRİŞ IMTIHANINA MÜRACAAT KURALLARI

a) Merkez Teşkilatında görevlendirilmek üzere 50 (elli) TÜIK Uzman Yardımcısı; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2018 yahut 2019 tarihlerinde yapılan Kamu Çalışanı Seçme Imtihanlarına ilişkin üstteki her kısım karşısında yer alan puan çeşidinden 80 ve üzerinde puan almış, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği ve Sanayi Mühendisliği kısımları için İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, Rusça, Çince ve Arapça lisanlarından birinden Yabancı Lisan Imtihanından (YDS) 50 ve üzerinde puan almış olmak, İstatistik, İktisat, İşletme, Maliye, Siyaset Bilimi ve Kamu Idaresi, Çalışma Iktisadı ve Sanayi Alakaları, Matematik kısımları için İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, Rusça, Çince ve Arapça lisanlarından birinden Yabancı Lisan Imtihanından (YDS) 70 ve üzerinde puan almış olmak ya da buna denk kabul edilen ve milletlerarası geçerliliği bulunan dokümana sahip olmak kaydıyla; müracaat edenlerin üstte belirtilen puan çeşitlerinden alınacak, her kısım kontenjanının 4 katı aday ortasına girmek ( sonuncu aday ile birebir puana sahip olanlar da giriş imtihanına çağrılacaktır).

Aranan genel koşullar:

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci hususunun (A) fıkrasında belirtilen genel koşulları taşımak,

2- Üniversitelerin en az 4 yıllık lisans eğitimi veren Fakültelerin; İstatistik, İktisat, İşletme, Maliye, Siyaset Bilimi ve Kamu Idaresi, Çalışma Iktisadı ve Sanayi Bağlantıları, Matematik ile Mühendislik Fakültelerinin; Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Sanayi Mühendisliği kısımlarından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının birisinden mezun olmak,

3- Giriş Imtihanının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş (35) yaşını doldurmamış olmak, (01/01/1985) tarih ve sonraki doğumlular,

4- Müddeti içinde başvurmak ve giriş imtihanı için istenilen evrakları kuruma vermiş bulunmak,

Giriş imtihanına başvuran adaylardan; üstte belirtilen okul ve kısım dışında müracaat eden adayların müracaatları geçerli sayılmayacaktır.

2- MÜRACAAT HALI VE YERİ

Müracaat için aşağıda sayılan dokümanlarla 25/08/2020 tarihinden itibaren 04/09/2020 günü Saat 18:00’a kadar Türkiye İstatistik Kurumu Işçi Daire Başkanlığı Devlet Mah. Necatibey Cad. No:114 06420 Çankaya/ANKARA adresine elden yahut posta yolu ile başvurulması gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılan müracaatlar ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Müracaatta istenen Dokümanlar:

a) Işçi Daire Başkanlığından yahut Kurumun internet sayfasından elde edilerek doldurulacak

İş Talep Formu,

b) Tahsil dokümanının yahut çıkış dokümanının aslı yahut onaylı örneği,

c) KPSS sonuç evrakının bilgisayar çıktısı ile YDS sonuç dokümanının yahut buna denkliği kabul edilen ve milletlerarası geçerliliği bulunup geçerlilik mühleti dolmamış dokümanın bilgisayar çıktısı,

d) T.C. Kimlik Numarası beyanı (T.C. Kimlik Kartı yada Nüfus cüzdanının gerili önlü fotokopisi)

e) 3 adet vesikalık renkli fotoğraf.

Aslı ibraz edilmek kaydıyla getirilen dokümanların fotokopisi Işçi Daire Başkanlığı tarafından tasdik edilebilecektir. Eksik doküman ve bilgileri bulunan müracaatlar, müracaatları kabul edilip imtihana girmeyenler ile koşulları uymadığı halde yapılan müracaatlar, değerlendirmeye alınmayacaktır.

3- KELAMLI IMTIHAN HALI VE HUSUSLARI

Kelamlı giriş imtihanı, adayların; mezun olduğu kısım ile ilgili mevzulardaki bilgilerinin, kavrayışlarının, kendilerini söz etme yeteneği, temsil kabiliyeti, davranış ve reaksiyonlarının Türkiye İstatistik Kurumu Uzman Yardımcılığına uygunluğunun değerlendirildiği bir imtihan olacaktır.

a) Imtihan mevzularına ait bilgi seviyesi. (50 puan)

b) Bir mevzuyu kavrayıp özetleme, söz yeteneği ve muhakeme gücü. (10 puan)

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve reaksiyonlarının mesleğe uygunluğu. (10 puan)

d) Özgüveni ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı. (10 puan)

e) Genel yetenek ve genel kültürü. (10 puan)

f) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı. (10 puan)

Taraflarından kıymetlendirilerek, başka farklı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilecektir.

4- IMTIHAN YERİ VE TARİHİ

Kelamlı imtihana girmeye hak kazanan adayların listesi 11/09//2020 tarihindehttp://www.tuik. gov.tradresinde duyuru edilecektir.

Kelamlı imtihan 28/09/2020 -09/10/2020 tarihlerinde, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Devlet Mah. Necatibey Cad. No:114 06420 Çankaya / ANKARA adresinde yapılacaktır. Adaylar duyuru edilen yer ve vakitte T.C. Kimlik Kartı, nüfus cüzdanı yahut şoför dokümanı üzere fotoğraflı ve onaylı bir kimlik evrakıyla hazır bulunacaklardır.

5- IMTIHAN SONUÇLARININ KIYMETLENDIRILMESI VE DUYURUSU

Kelamlı giriş imtihanında başarılı sayılabilmek için yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan almak gerekir.

Kelamlı imtihan puanı temel alınarak, puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle en son muvaffakiyet puanı tespit edilir. Duyuru edilen takım sayısı kadar aday muvaffakiyet sırasına nazaran asıl liste oluşturulur.

Imtihanda başarılı olanların sayısı duyuru edilen takım sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak, belirtilen takım sayısı kadar aday giriş imtihanını başarmış kabul edilecektir. Imtihan Kurulu, yapılan imtihanda başarılı olmak koşuluyla giriş imtihanı duyurusunda belirtilen TÜİK Uzman Yardımcısı takım sayısının yarısını geçmemek üzere puan sırasına nazaran yedek aday belirleyecektir. Giriş imtihanında yetmiş ve üzerinde puan almış olmak, bu sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez. Imtihanda başarılı olanların sayısı duyuru edilen takım sayısından daha az ise, yalnızca başarılı olanlar imtihanı kazanmış kabul edilir.

Sonuncu muvaffakiyet listesi www.tuik.gov.tr adresinde duyuru edilecek olup, kelamlı imtihanı kazanan (asıl ve yedek) adayların adreslerine ayrıcaposta yoluyla tebligat yapılmayacaktır. Kurum internet sayfasında atamasının yapılacağı duyuru edilen adayların, atama süreçlerinin yapılması için 15 gün içerisinde Işçi Daire Başkanlığına müracaat etmeleri gerekir. İnternet sayfasında duyuru edilen mühlet içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde müracaat etmeyenlerin atama süreçleri yapılmaz. Müracaat etmeyen asıl adayların yerine, yedek aday listesinden en yüksek puan alandan başlamak üzere atama yapılır.

Evraklarda, müracaat ve süreçler sırasında gerçeğe alışılmamış beyanda bulunduğu tespit edilenlerin imtihanları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu şahıslar hiçbir hak talep edemezler ve haklarında, Türk Ceza Kanununun ilgili kararları uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına hata duyurusunda bulunulur.

Kamuoyuna duyurulur.